vand-kvalitet.dk

- Hvalsø Vandværk A.M.B.A.

k?sk=kv1" target="_blank">

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Hvalsø Vandværk A.M.B.A.


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 104509

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Åsvejen 4

  Postnr & by: 4330 Hvalsø

  Kommune: Lejre

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (680260.00, 6164695.12)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 14.7º dH


  Senest målt den: 16-11-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  131774 220.000 2016-10-05 2046-10-04

  115215 250.000 1999-08-26 2014-04-01

  115214 250.000 1999-08-26 2014-04-01

  84126 250.000 1999-08-26 2012-04-01 Pejlinger foretages 4 gange årligt øvrige dokumenter: 29-09-1987, Vedr. ansøgning om tilladelse til etablering af ny indvindingsboring. 29-11-1988, Till. til anvendelse af indvindingsboring. 29-01-1992, Till. til anvendelse af indvindingsboring. 14-10-1998, Till. til etablering af boring og foreløbig vandindvindingstilladelse. øvrige dokumenter: 29-09-1987, Vedr. ansøgning om tilladelse til etablering af ny indvindingsboring. 29-11-1988, Till. til anvendelse af indvindingsboring. 29-01-1992, Till. til anvendelse af indvindingsboring. 14-10-1998, Till. til etablering af boring og foreløbig vandindvindingstilladelse.

  84124 500.000 1972-08-17 2010-04-01 pejlinger foretages mindst 2 gange årligt

  84121 200.000 1964-12-10 pejlinger foretages 2 gange årligt øvrige dokumenter: 15-02-1962, Foreløbig kendelse vedr. vandindvindingsret for I/S Hvalsø Vandværk øvrige dokumenter: 15-02-1962, Foreløbig kendelse vedr. vandindvindingsret for I/S Hvalsø Vandværk

  84120 79.000 1962-02-15 Vandindvindingsretten fra Sdr. Hvalsø vv, Ndr. Hvalsø vv og Tølløsevejens vv er overdraget til I/S Hvalsø vv. Pejlinger foretages 2 gange årligt.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  206. 2915 2021-08-05 Vandværksboring

  205. 650 1999-03-01 Vandværksboring

  206. 1202 1988-01-01 Vandværksboring

  205. 341 1970-01-01 2003-12-17 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  205. 274 1998-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  205. 253 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  205. 40 1962-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  205. 33D 1962-01-01 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  205. 33B 1962-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  205. 33A 1962-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.