vand-kvalitet.dk

- Hvidovre Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Hvidovre Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 106361

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr: 2

Adresse: Biblioteksvej 52

Postnr & by: 2650 Hvidovre

Kommune: Hvidovre

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (718487.40, 6171717.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 20º dH


Senest målt den: 02-08-2023


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

99572 925.000 2009-08-01 2039-08-01 De nuværende indvindingstilladelser for Hvidovre Vandværk dateret 6.december 1995 og for Avedørelejrens Vandværk dateret 1.juni 1956 bortfalder og erstattes af denne tilladelse. Den samlede indvinding fra boringer tilsluttet Hvidovre Vandværk må maximalt være 925000 m3 grundvand pr. år. Indvindingen skal foregå fra boringer, der ligger inden for interesseområdet for vandindvinding. Se kortbilag 1 i tilladelsen. Inden for interesseområdet kan Hvidovre Vand etablere indvindingsboringer under forudsætning af, at de til enhver tid gældende planmæssige begrænsninger for området respekteres, og at de til enhver tid gældende vejledende afstandskrav til forureningskilder mv. overholdes. Endvidere skal Hvidovre Vand orientere og samabejde med nabokommuner og naboforsyninger, der kan blive berørt af indvindingen fra de nye indvindingsboringer.

85697 800.000 1995-12-06 2009-07-30 Der er givet en ny samlet tilladelse pr. 30-7-2009 til Hvidovre vand, som erstatter nærværende tilladelse. Den nuværend e tilladelse til Hvidovre Vandværk bortfalder og erstattes af den nye tilladelse pr. 30-7-2009.

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

200. 4815 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

207. 3506 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

208. 2616 Vandværksboring

208. 1736 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

208. 1578 Vandværksboring

208. 344 Pejleboring

208. 320A Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

208. 100D Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

208. 100C Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

208. 100A Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

208. 99 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

208. 97 Pejleboring

207. 3475 Vandværksboring

207. 3048 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

207. 3047 Vandværksboring

207. 3041 Overboret/uddybet og derfor erstattet af nyt DGU nr.

207. 3036 Pejleboring

207. 3034 Vandværksboring

207. 2716 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

207. 2595 Vandværksboring

201. 129C Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.