vand-kvalitet.dk

- I/S Langstrup Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  I/S Langstrup Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 83143

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Lønholtvej 11

  Postnr & by: 3480 Fredensborg

  Kommune: Fredensborg

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (716049.40, 6205971.50)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


  Senest målt den: 28-12-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  131900 30 65.000 2016-11-15 2046-11-14

  110973 65.000 2011-07-15 2016-11-14 14.07.2011 I/S Langstrup Vandværk ansøger om en reduceret indvindingtilladelse begrundet med at der over en 5 årig periode ikke er indvundet mere en 50.000 m³/år. Tilladelsen ønskes reduceret fra 100.000 til 65.000 m³/år. Fredensborg Kommune har med, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v. midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen, således at indvindingstilladelsen til vandværkets boringer fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

  106646 100.000 2010-04-01 2011-07-14 Fredensborg Kommune har, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v., midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen til vandværkets boringer, således at den fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven. Fredensborg Kommune har, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v., midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen til vandværkets boringer, således at den fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven.

  8260 100.000 1967-04-20 2010-04-01 0 Fra plantcatchcond: Til dato er givet af vandforsyningsloven /Henrik Nielsen, Frederiksborg Amt, grundvandssektionen Fra plantcatchcond: Til dato er givet af vandforsyningsloven /Henrik Nielsen, Frederiksborg Amt, grundvandssektionen

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  187. 964 Vandværksboring

  187. 79 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.