vand-kvalitet.dk

- Kollerød Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Kollerød Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 83116

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Gl. Kollerødvej 3

  Postnr & by: 3450 Allerød

  Kommune: Allerød

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (707069.90, 6196624.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 16º dH


  Senest målt den: 20-04-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  106928 30.000 2010-04-02 2015-04-01 Administrativ forlængelse pga. vandplaner

  8223 30.000 1961-01-23 2010-04-01 Til dato givet af vandforsyningsloven /NiN.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  193. 1291 Vandværksboring

  193. 524 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.