vand-kvalitet.dk

- Måløv vv

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Måløv vv


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106228

  Journalnummer: 8-77-11-151-03

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 3

  Adresse: Bakketoften

  Postnr & by: 2760 Måløv

  Kommune: Ballerup

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (708595.40, 6183785.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 14.1º dH


  Senest målt den: 13-05-2019


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  135754 250.000 2016-11-30 2046-11-30

  85737 250.000 1995-10-17 2016-10-30 Tilladelsesudløbsdatoen er ændret fra 01-10-2010 til 1-1-2015 i forhold til en forventning om hvornår vandplanerne forventes vedtaget. Der er givet en generel forlængelse på 1 år efter vandplanerne af godkendt.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 5351

  200. 3875 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  200. 3168 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  200. 436B Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.