vand-kvalitet.dk

- Møllehøj Vandværk A.m.b.a

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Møllehøj Vandværk A.m.b.a


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 104212

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Egernvænget 7, Kyndeløse

  Postnr & by: 4070 Kirke-Hyllinge

  Kommune: Lejre

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (679444.08, 6176904.56)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 20.7º dH


  Senest målt den: 06-09-2018


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  131937 17.500 2016-09-01 2046-08-31

  84525 40.000 1977-03-28 2014-04-01 pejlinger foretages 2 gange årligt

  84524 20.000 1968-07-11 pejlinger foretages 2 gange årligt I kendelsen fra 11. juli 1968 hedder vandværket I/S Sydmarkens Vandværk I kendelsen fra 11. juli 1968 hedder vandværket I/S Sydmarkens Vandværk

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  198. 513 2017-01-01 Vandværksboring

  198. 429 2013-04-01 Vandværksboring

  198. 398 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.