vand-kvalitet.dk

- Rørkær - Jejsing Vandværk (Jejsing)

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Rørkær - Jejsing Vandværk (Jejsing)


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 119131

  Journalnummer: 1729592

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Kærvej (6270) 27

  Postnr & by: 6270 Tønder

  Kommune: Tønder

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (497436.40, 6087991.50)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 20º dH


  Senest målt den: 27-02-2024


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  99717 40 62.500 2001-06-18 2008-05-07 Tillæg: sammen med anlægsID 119130 på 125.000 m3/år

  92801 40 50.000 2008-05-07 2028-12-31 Tillæg:nedsæt. af indv.mængde

  90608 40 75.000 1998-11-26 2001-06-18 tillæg til tilladelse

  90606 60.000 1965-06-02 1998-11-26

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  167. 1562 2018-01-01 Vandværksboring

  167. 532 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  167. 441 2019-05-10 Vandværksboring

  167. 3C 2012-12-18 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.