vand-kvalitet.dk

- Søborg vv

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Søborg vv


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106310

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 1

  Adresse: Gladsaxevej 9

  Postnr & by: 2860 Søborg

  Kommune: Gladsaxe

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (721088.30, 6181438.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 21.4º dH


  Senest målt den: 11-10-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  138524 750.000 2015-07-11 2045-07-11

  85642 750.000 1997-02-06 2010-01-01

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  201. 5702 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  201. 4944 Ingen anvendelse

  201. 4943 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  201. 4672 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  201. 4387 Afværgeboring

  201. 226 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.