vand-kvalitet.dk

- Sjælsø Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Sjælsø Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106294

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 4

  Adresse: Ravnsnæsvej 231

  Postnr & by: 2970 Hørsholm

  Kommune: Rudersdal

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (715309.30, 6196436.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 17.1º dH


  Senest målt den: 23-05-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  136056 11.120.000 2016-12-15 2046-12-15 Samlet mængde fra kildepladserne Sandholm, Nebbegård, Mortenstrup, Ullerød, Nivå, Langstrup, Opnæsgård og Rungsted

  85625 4.500.000 1971-12-03 2010-04-01 Det drejer dig om overfladevand, som ikke er gebyrpligtigt

  85623 11.093.000 1971-12-03 2016-12-14 Tilladelsen er forlænget på baggrund generel udmelding i forhold til godkendelse af Statens vandplaner.

  8174 11.099.000 1900-01-01 1990-04-01 Er en kopi af tilsvarende tilladelse fra Københavns amt. Benyt den anden. Sune Bach, Rudersdal Kommune. 27/05-2010 Til dato givet af vandforsyningsloven. Endvidere + 4.500.000 m3 tilladelse på overfladeanlægget (anlæg III) /NiN.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  193. 1098 Pejleboring

  193. 327 Pejleboring

  193. 253 Pejleboring

  193. 251 Pejleboring

  193. 105 Pejleboring

  193. 103 Pejleboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.