vand-kvalitet.dk

- Skærbæk Vandværk, Lillebælt

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Skærbæk Vandværk, Lillebælt


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 72783

  Journalnummer: 8-77-2-607-1-84

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Overgade 9, Skærbæk

  Postnr & by: 7000 Fredericia

  Kommune: Fredericia

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (539847.00, 6152427.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


  Senest målt den: 30-06-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  146516 140.000 2021-06-21 2051-07-01 Sagsnr. 20/9506 i Kommunens Acadresystem

  144034 110.000 2019-10-15 2021-05-31

  47779 110.000 1999-11-04 2019-05-01 Gebyrloven, nedsættelse fra 200000 til 110000 m3/år. , 8-77-12-607-10-99. Der er i 2020 ansøgt om en ny indvindingstilladelse på 125.000.

  47778 65 200.000 1989-04-18 1999-11-04 8-77-2-607-1-84 8-77-2-607-1-84

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  134. 1163 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  134. 1046 2017-01-01 Vandværksboring

  134. 838 2017-01-01 Vandværksboring

  134. 375 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.