vand-kvalitet.dk

- TREFOR Vand, Lysholt VV (Hedensted Kildeplads)

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  TREFOR Vand, Lysholt VV (Hedensted Kildeplads)


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 73313

  Journalnummer: 8-77-11-631-1-90

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 32

  Adresse: Vesterbyvej 15

  Postnr & by: 8722 Hedensted

  Kommune: Hedensted

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (541313.00, 6179770.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: º dH


  Senest målt den:


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  147047 1.500.000 2021-03-01 2022-03-01 administrativ forlænget

  47069 1.500.000 1991-04-19 2021-03-01 8-77-11-631-1-90 data oplyst af Vejle Kommune 17-01-2011; DGU nr. 116.1419 - DGU nr. 116.1527 - DGU nr. 116.1528; Der stod tidligere tilladelse 18-11-1999 til 01-01-2010 på 1.500.000 m3

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  116. 1528 2017-01-01 Vandværksboring

  116. 1527 2017-01-01 Vandværksboring

  116. 1419 2017-01-01 Vandværksboring

  116. 1125 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.