vand-kvalitet.dk

- Tambohus Vandværk

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Tambohus Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 99926

Journalnummer: 8770340276

Datum: EUREF89

Firma id nr: 1000

Adresse: Tambogade 23

Postnr & by: 7790 Thyholm

Kommune: Struer

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (475049.28, 6276762.50)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 7.8º dH


Senest målt den: 17-03-2022


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

130129 3 8.000 2016-05-19 2046-05-19

123019 8.000 2014-01-01 2015-04-01

105707 8.000 2010-11-22 2013-12-31

80150 8.000 2000-08-22 2010-11-22

80149 7 15.000 1981-05-19 2000-08-21

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

45. 408 2017-01-01 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.