vand-kvalitet.dk

- Værket ved Thorsbro

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Værket ved Thorsbro


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 26790

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 3

  Adresse: Allévej 27

  Postnr & by: 2635 Ishøj

  Kommune: Ishøj

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (705983.00, 6168923.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 24º dH


  Senest målt den: 19-04-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  85723 14.900.000 1959-04-30 2010-01-01

  84564 14.900.000 1959-04-28 2012-01-01 Oprindelig Landvæsenskommissionstilladelse på 14875000 m3 er amtsopdelt i Januar år 2000 med hensyn til gebyrer. MO 410000 m3 indgår også på Karlslunde Kildeplads

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.