vand-kvalitet.dk

- Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 83238

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Golfbakken 10

Postnr & by: 3300 Frederiksværk

Kommune: Halsnæs

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (688006.70, 6209650.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


Senest målt den: 06-10-2023


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

129550 17 140.000 2016-03-08 2046-03-08

8392 200.000 2003-02-20 2012-12-31 0 Fra plantcatchcond: Meddelt med j.nr. 8-77-1-211-1-02 (tilladelsesmappe 2002/34 + 3 nye boringerne: 2004/21) /NiN. kesb / Tilladelse midlertidigt forlænget fra 01-04-2010 og udløber et år efter vedtagelsen af en godkendt kommunal handleplan efter miljømålsloven. Fra plantcatchcond: Meddelt med j.nr. 8-77-1-211-1-02 (tilladelsesmappe 2002/34 + 3 nye boringerne: 2004/21) /NiN. kesb / Tilladelse midlertidigt forlænget fra 01-04-2010 og udløber et år efter vedtagelsen af en godkendt kommunal handleplan efter miljømålsloven.

8391 390.000 1974-11-11 2003-02-20

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

186. 832 2017-01-01 Vandværksboring

186. 831 2017-01-01 Vandværksboring

186. 830 2017-01-01 Vandværksboring

186. 824 2017-01-01 Vandværksboring

186. 679 2017-01-01 Vandværksboring

186. 665 2017-01-01 Vandværksboring

186. 561 2017-01-01 Vandværksboring

186. 358 2017-01-01 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.