Velkommen til

vand-kvalitet.dk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<

  God vandkvalitet er vigtig!

  Som udgangspunkt er vi i Danmark, stolte over vores gode vandkvalitet når vi snakker om drikkevand. Vi har en stolt tradition med ikke at lave udvidet vandbehandling. Det betyder at vi ”kun” fjerner de grundstoffer fra vandet som naturligt kommer i vores grundvand. Fx jern og arsen, dette gøres ved at ilte vandet, hvorefter det løber gennem nogle filtre hvor disse stoffer sætter sig.

  Ønsker man fjerne andre stoffer som fx kalk, kræver det en særlig tilladelse fra kommunen om udvidet vandbehandling. De danske kommuner har tidligere været meget tilbageholdne med at give tilladelse til dette. Men der er kommet et skred, så man på mange vandforsyninger i dag har udvidet vandbehandling til fjernelse eller påvirkning af kalken.

  Når man snakker udvidet vandbehandling til fjernelse at fx pesticider, er det stadigt ikke noget man ønsker at give tilladelse til fra kommunerne. Dette medfører for mange vandforsyninger store udgifter til at finde vand som er fri for pesticider.

  Så selvom vi faktisk kan være stolte af vores rene vand i Danmark, har det desværre også låst os i en tilstand, hvor de få og ofte ubetydelige forureninger af grundvandet koster os dyrt.

  Her på vand-kvalitet.dk, kan du altid finde de nyeste vandprøver fra vandforsyningen. Vandkvalitet for vores drikkevand er vigtig, og noget som flere og flere går op i. Vi vil derfor gerne hjælpe med at synliggøre vandkvaliteten, så alle kan følge med.


  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.