vand-kvalitet.dk

- Lovgivning vedr. vandværksdrift

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

Lovgivning vedr. vandværksdrift.

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
BEK nr 2361 af 26-11-2021

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.
LOV nr 127 af 30-01-2021

Lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
LOV nr 126 af 30-01-2021

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.
LOV nr 2210 af 29-12-2020

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
LBK nr 1450 af 05-10-2020

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
BEK nr 1473 af 17-12-2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
BEK nr 1070 af 28-10-2019

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
BEK nr 1260 af 28-10-2013

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
BEK nr 132 af 08-02-2013

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata
VEJ nr 9696 af 01-11-2010


Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.