vand-kvalitet.dk

- Lovgivning vedr. vandværksdrift

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  Lovgivning vedr. vandværksdrift.

  Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
  BEK nr 2361 af 26-11-2021

  Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.
  LOV nr 127 af 30-01-2021

  Lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
  LOV nr 126 af 30-01-2021

  Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.
  LOV nr 2210 af 29-12-2020

  Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
  LBK nr 1450 af 05-10-2020

  Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
  BEK nr 1473 af 17-12-2019

  Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
  BEK nr 1070 af 28-10-2019

  Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
  BEK nr 1260 af 28-10-2013

  Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
  BEK nr 132 af 08-02-2013

  Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata
  VEJ nr 9696 af 01-11-2010


  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.