vand-kvalitet.dk

- Lovgivning vedr. vandværksdrift

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

Lovgivning vedr. vandværksdrift.

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
BEK nr 2361 af 26-11-2021

Lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v.
LOV nr 127 af 30-01-2021

Lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love
LOV nr 126 af 30-01-2021

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.
LOV nr 2210 af 29-12-2020

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
LBK nr 1450 af 05-10-2020

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret
BEK nr 1473 af 17-12-2019

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
BEK nr 1070 af 28-10-2019

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
BEK nr 1260 af 28-10-2013

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
BEK nr 132 af 08-02-2013

Vejledning om indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata
VEJ nr 9696 af 01-11-2010


Copyright © 2023 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.