vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  AFTALE GØR KUN VANDFORBRUGERNE I SILKEBORG FATTIGERE


  At betale en landmand ved Hvinningdal for ikke at bruge godkendte biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler på 8 ha landbrugsjord er ren symbolpolitik der ulykkeligvis fjerner fokus på de reelle problemer. Aftalen gør ingen forskel for grundvan  Fagchef, cand. agro. Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 11-04-2022  At betale en landmand ved Hvinningdal for ikke at bruge godkendte biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler på 8 ha landbrugsjord er ren symbolpolitik der ulykkeligvis fjerner fokus på de reelle problemer. Aftalen gør ingen forskel for grundvandet – kun vandforbrugerne i Silkeborg fattigere.

  Al menneskelig aktivitet påvirker det omgivende miljø. Det gør du og din familie hver eneste dag, når I kommer affald i jeres beholdere, vasker tøj med sæbe og tabs, børster tænder, spiser medicin, går på toilettet, gør rent med alverdens kemikalier, maler huset med træbeskyttelse, renser tag og fliser med algemidler, sprøjter mod myrer, bruger gødning og sprøjtemidler i haven osv. Alt sammen uden kontrol og til skade for vores miljø. Mange af disse stoffer herunder medicin kan ikke fjernes i rensningsanlæg og ledes ud i det maritime vandmiljø med negativ påvirkning af levende organismer..

  Plantebeskyttelsesmidler til brug i landbruget i Danmark skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og anvendelsen registreres og kontrolleres helt ned på markniveau af Fødevarestyrelsen ligesom personale skal være faguddannet og eksamineret i anvendelsen. Det er et ultimativt krav, at moderne plantebeskyttelsesmidler er biologisk nedbrudt, inden de forlader rodzonen og langt det meste er nedbrudt af planten selv efter få timer. Derfor kommer moderne plantebeskyttelsesmidler ikke ned i grundvandet.

  I de seneste 20 år er ikke en eneste drikkevandsboring sløjfet grundet landbrugets DYRKNINGSFLADE (marker) – se fig. 1. Alle 98 sløjfede boringer skyldes PUNKTKILDEFORURENINGER fra titusindvis af gamle sivende lossepladser, lovligt nedgravet kemikalieaffald indtil slutningen af 70’erne, vaskepladser og tidligere tiders brug af totalukrudtsmidler på gårdspladser, ved industri, boligforeninger, jernbaner og sågar rundt om vandværkernes egne vandboringer. Altså fortidens synder.

  Heldigvis er vi i dag blevet klogere. Vores biler har fået sikkerhedsseler, ABS-bremser, airbags og alle mulige andre sikkerhedsforanstaltninger. Vi bliver klogere hver dag. Hvis vi vil sikre rent drikkevand er det nødvendigt at rydde op i de titusindvis af punktkildeforureninger over hele landet. Det arbejder vi for i Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.  Læs mere: https://ffgb.dk/2022/04/11/aftale-goer-kun-vandforbrugerne-i-silkeborg-fattigere/

  Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
  Kontakt: Bente Andersen
  Telefon: 40229611
  Email: bea@ffgb.dk
  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.