vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

VANDVÆRK PROTESTRER MOD BNBO!


– Forbrugerne kommer til at betale for noget, der ikke virker, lyder det fra formand Flemming Møller, Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk ved Rødby på Lolland, der har indgivet indsigelse til kommunen over BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder)Morten Ipsen, Effektivt Landbrug, den 04-04-2022– Forbrugerne kommer til at betale for noget, der ikke virker, lyder det fra formand Flemming Møller, Tirsted-Skørringe-Vejleby Vandværk ved Rødby på Lolland, der har indgivet indsigelse til kommunen over BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder)

– Restriktionerne hindrer ikke nedsivning af kemikalier, der allerede findes i jordlagene og beskytter ikke drikkevandet mod fremtidig forurening, da risikoen for nedsivning af nutidens miljøgodkendte nedbrydelige sprøjtemidler må anses som hypotetisk.

Flemming Møller finder det paradoksalt, at kun erhvervsmæssig dyrket landbrugsjord kan udløse krav om sprøjtemiddelfri drift i BNBO. – Hvis en privat ejendom ligger inden for cirklen omkring en boring, så kan den privatperson sagtens stå og tømme havesprøjten, uden at det på nogen måde bliver forhindret eller kontrolleret. Det samme gælder oprensning af punktkilder som f.eks. gamle lossepladser i BNBO.

– Forbud mod landbrugets brug af statskontrollerede sprøjtemidler i BNBO’erne gavner ikke vandkvaliteten. Det medfører kun højere vandpriser, mener Flemming Møller.

– Hvis vi nu tænker os, at vi bliver nødt til at købe jorden, så koster det vel vandværket cirka en million kroner for vores fire boringer. Men ingen ved, om en hektar pr. boring reelt er nok. BNBO udpeges jo cirkulært rundt om boringerne, men sådan kan landmanden jo ikke dyrke markerne, så måske er det reelt mere jord, vi bliver nødt til at erstatte på en eller anden måde.

– Vi går til møder i vandværksforeningen, men ingen taler om den elefant, der er i rummet – nemlig at BNBO ikke hjælper nogen. Vi går også på kurser i BNBO, uden at underviserne ved, hvordan man skal forholde sig, så det er også penge ud ad vinduet, siger Flemming Møller.

– Jeg kunne forstå, hvis man ville forbyde vaskepladser og lignende i nærheden af boringer, for der kan der være en reel risiko for nedsivning, men ikke ved at dyrke jorden med miljøgodkendte biologisk nedbrydelige midler, påpeger han.Læs mere: https://ffgb.dk/2022/04/04/vandvaerk-protestrer-mod-bnbo/

Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Kontakt: Bente Andersen
Telefon: 40229611
Email: bea@ffgb.dk
Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.