vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  ROS TIL L&F FOR FORTSAT DYKNING AF BNBO!


  Vi er midt i en historisk krise med stigende priser og mangel på basale fødevarer. Millioner af mennesker risikerer sultedøden. Danmark er et landbrugsland med ideelle naturgivne forhold, dygtige landmænd og stor viden om ressourceeffektiv og miljør  Formand Ulrik Lunden, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 22-03-2022  – I Landbrugsavisen d. 16. marts kommer fmd. for L&F Søren Søndergaard med en række forslag til at øge landbrugsproduktionen bl.a. dyrkning af brakmarker, hurtigere godkendelse af nye miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler og mere optimal tildeling af plantenæringsstoffer. Søren Søndergaard opfordrer også til, at planerne om et generelt forbud mod konventionel dyrkning i BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) i 2023 tages af bordet, så arealerne kan dyrkes effektivt. Vi bakker op om samtlige forslag.

  – Alle planer for indgreb mod dyrkningsfladen mod dyrkning af markerne med brug af plantebeskyttelsesmidler på over 700.000 hektar frugtbar agerjord i form af både BNBO og indsatsplaner skal tages af bordet. Efterhånden som kommunerne ruller planerne ud, vil det reducere den danske fødevareproduktion og følgeerhverv med 20-40 procent. Planerne er en bombe under fødevareforsyningen og det danske velfærdssamfund, og hviler på den fejlagtige fordom, at landmændenes dyrkningsflade udfordrer drikkevandet, hvilket ingenlunde er tilfældet.

  Fagchef Bente Andersen understreger, at fuldt lovlig og statskontrolleret brug af godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke udgør nogen risiko for grundvandet. Ikke én eneste drikkevandsboring er sløjfet grundet landbrugets dyrkningsflade (figur 1). Samtlige sløjfede boringer skyldes forurening fra punktkilder f.eks. gamle lossepladser, nedgravede kemikalier, nu forbudte totalukrudtsmidler på jernbaner, gårdspladser mv. Altså fortidens synder. Derfor gør et forbud mod landbrugets anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler i BNBO absolut ingen forskel for drikkevandet.  Læs mere: https://ffgb.dk/2022/03/22/ros-til-lf-for-fortsat-dykning-af-bnbo/

  Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
  Kontakt: Bente Andersen
  Telefon: 40229611
  Email: bea@ffgb.dk
  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.