vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

Dyrkningsfladen er uskyldig


Når ministeriet tilsidesætter sandhedspligten ved at “forvrænge” vores ord, er det fordi vi har ret. Dyrkningsfladen er uskyldig! Ministeriets embedsmænd har sandhedspligt, jvf. “Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VPoul Bech Sørensen, Foreningen for grundvandsbeskyttelse, den 17-01-2022Sandheden er, at landbrugets dyrkningsflade er uskyldig i sløjfning af drikkevandsboringer som følge af pesticidfund de sidste 20 år. Skyldig er derimod affaldshåndtering på tusindvis af sivende lossepladser. Vi har fået undersøgt alle de 97 sløjfninger, som GEUS selv har henvist til i et tidligere ministersvar (MOF alm. Del spørgsmål 45 den 21. okt. 2019). Resultatet af denne undersøgelse er et notat begået af LandboSyd, som er illustreret på figur 1. Affaldshåndtering og stoffet BAM fra totalukrudtsmiddel udenfor dyrkningsfladen er de skyldige.
Ikke dyrkningsfladen. Ikke landmandens brug af planteværn på markerne.

På de ubeskyttede sivende lossepladser, som var offentligt godkendte, deponeredes stoffer fra både industri og haver. Nogle af de stoffer som alle danskere smed på lossepladsen er også blevet brugt i landbruget. Alle sammen med offentlig tilladelse og accept.

I bæredygtig Grundvandsbeskyttelse har vi ALDRIG påstået, at der ikke er sløjfet boringer på grund af stoffer, som har været anvendt i landbruget. Det vi siger, og det vi fastholder er, at det ikke er fund fra dyrkningsfladen, som har ført til sløjfning af boringer. De stoffer som er blevet dumpet på lossepladser kan udmærket være blevet brugt i både haver og i landbruget. Det er ikke det samme som at beskylde landmandens sprøjte på dyrkningsfladen for at være årsag til sløjfning af boringer. Det er to vidt forskellige ting som ministeriet sammenblander i strid med sandhedspligten. GEUS forsøgte sig i samme rille i Effektivt Landbrug den 07.12.2021 med et “dementi”, men blev straks imødegået. Nu fortsætter ministeriet med samme misforståelse. Nu fortsætter ministeriet med samme misforståelse: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/MOF/spm/391/svar/1846388/index.htm

Ministeren både fejlciterer Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse og svarer udenom for at fremstå handlekraftig samt landbrugsuvenligt og politisk korrekt hos fagligt uvidende vælgere i café latteland, hvor dette er populært.

Det er trist at opleve, at GEUS ikke er gået systematisk til værks i forbindelse med hver enkelt sløjfede boring, ligesom i vedlagte analyse. Vel kræver det stort knofedt at gennemanalysere, men det er jo nødvendigt såfremt man skal kende de rette årsagssammenhænge, som er, at Ikke én boring er sløjfet de sidste 20 år på grund af landbrugets anvendelse af sprøjtemidler på dyrkningsfladen. Endnu engang smyger ministeriet sig udenom og forvrænger vore ord i besvarelsen af spørgsmål stillet af MF Erling Bonnesen fra 13. januar 2022.

Sandhedspligten for embedsmænd betyder, ifølge vores advokat, at embedsmænd både skal tale sandt, og de skal afstå fra at forvrænge FFBG`s faglige dokumentation i en misvisende kontekst.Læs mere: https://ffgb.dk/2022/01/17/til-miljoe-og-foedevareudvalget-folketinget/

Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Kontakt: Bente Andersen
Telefon: 40229611
Email: bea@ffgb.dk
Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.