vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

DANMARKS RADIO VILDLEDER DANSKERNE OM GRUNDVANDET!


Det er chokerende, at Danmarks Radio lader Danmarks Naturfredningsforening bruge statsmediet som sin politiske nyhedskanal med både forkerte og falske oplysninger i forbindelse med programmerne ”Byen med det giftige vand”. DR fortsætter tilmed vildleFagchef Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 06-01-2022Det er forkert, når Danmarks Radio påstår, at forureningen af vandet fra Nordfyns Vandværk stammer fra fortidens dyrkning af landmændenes marker. – Hvorfor fortæller DR ikke sandheden, at det skyldes en punktkildeforurening, spørger BG formand Ulrik Lunden, der tager skarpt afstand fra det “forsvar” som DR fremkommer med til Effektivt Landbrug d. 04.01.22 og som også er citeret i Landbrugsavisen. Her anfører redaktionschef i DR Lisbet Langwadt:

”Det fremgår tydeligt i programmerne, bl.a. i introspeaken, og i en scene med Kim Skou (landmand der deltager i udsendelsen, red.), at pesticidresterne i drikkevandet stammer fra tidligere tiders sprøjtning. Det er således klart for seerne, at det ikke er de medvirkende landmænd der er ansvarlige for overskridelsen af grænseværdierne, men landbrugsdrift mange år tilbage i tiden”.

– Men dette er usandt, udtaler fagchef Bente Andersen, som fastslår, at der i stedet er tale om en punktkilde. I boringerne ved Krogsbølle findes der flere forskellige stoffer og i så høje koncentrationer at forureningen helt sikkert skyldes en punktkilde og ikke sprøjtning af dyrkningsfladen. – At DR kan postulere, at det stammer fra driften – altså dyrkningen af landmændenes marker – tilbage i tiden, er tendentiøst, siger formand Ulrik Lunden, som ikke vil udelukke, at retsskridt kan komme på tale i anledning af det, han kalder “DR`s overtagelse af DN`s talmagi rettet mod landmænd”.

Trailerne og programmerne i DR spiller på frygt, angst og følelser og lader ingen i tvivl om, at det landbrugets brug af pesticider og “storbønder”, der ødelægger vores drikkevand. Tilmed får DN sin egen fagperson i DR-studiet som sandhedsvidne til at svare på seernes og lytternes spørgsmål. Vi har i Danmark forskningsinstitutioner og førende internationale professorer med stor viden om grundvandet og pesticider. Denne uafhængige faglige viden undlader DR at benytte sig af. Det finder vi dybt problematisk for demokratiet og for kravet om uafhængig oplysning i et statsligt medie.

Hvad målet er med 10 døgns intense trailere og de tre programmer i DR´s bedste sendetid, kan man kun gætte på. Men hvis målet er at sikre rent drikkevand til den danske befolkning burde DR være mere optaget af det, der har lukket de fleste vandboringer gennem tiden. Nemlig punktforureninger, “forkert” anvendelse af pesticider, gentagen brug af samme svært nedbrydeligt pesticid de samme steder og hvor der ovenikøbet er ingen elle kun ringe biologisk aktivitet i jorden.

DR og DN vælger i stedet ensidigt at fokusere på dyrkningsfladen, som vi har dokumenteret ikke har ført til én eneste sløjfet drikkevandsboring de sidste 20 år (fig. 1).

Hvorfor har man valgt denne stærkt ufaglige og populistiske tilgang til at beskytte det danske grundvand? – Svarene kan være mange, men for mig at se kan det kun skyldes, at man ønsker at påvirke de igangværende pesticidforhandlinger i en retning, hvor det skal lykkes at åbne statskassen til at betale os lodsejere i stor stil for at opgive dyrkningsretten af vores ejendomme, slutter Ulrik Lunden.

Det er ikke bare misbrug af penge. Det fjerner simpelthen fokus fra det egentlige problem, nemlig at få ryddet op i fortidens synder.Læs mere: https://ffgb.dk/2022/01/06/pressemeddelelse-4/

Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Kontakt: Bente Andersen
Telefon: 40229611
Email: bea@ffgb.dk
Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.