vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

UDSENDELSEN OM "BYEN MED DET GIFTIGE VAND" GÅR LANGT OVER STREGEN!


Danmarks Radios foromtale og udsendelser om “Byen med det giftige vand” går langt over stregen. Foreningen for Grundvandsbeskyttelse mener, at DR 1 direkte overtager Danmarks Naturfredningsforenings talmagi rettet mod landmænd. Tilmed bruger statsmedFagchef Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 04-01-2022Danmarks Radios foromtale og udsendelser om “Byen med det giftige vand” går langt over stregen. Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse mener, at DR 1 direkte overtager Danmarks Naturfredningsforenings talmagi rettet mod landmænd. Tilmed bruger statsmediet DN´s politiske ”kampagnechef” Walter Brüsch som sandhedsvidne.

Formand for Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse Ulrik Lunden finder det dybt useriøst og uprofessionelt at indkalde en medarbejder i en politisk organisation som sandhedsvidne, når vi i Danmark har internationalt anerkendte forskningsinstitutioner og professorer med den højeste faglige viden om grundvandet.

Formand Ulrik Lunden kræver, at DR1 fremover fremkommer med objektiv, dækkende og faglig korrekt information til lyttere og seere. Det er simpelthen et krav i henhold til Medieansvarsloven, fastslår han og udelukker ikke søgsmål mod Danmarks Radio, hvis mediet vedbliver med at fremstille DN’s politiske talmagi rettet mod landbruget, som om de er fakta.

”At Danmarks Naturfredningsforening (DN) bruger sin indflydelse på at rette talmagi direkte mod landmændenes dyrkningsflade og ejendomsret er ikke noget nyt. Det fremgår af deres hjemmeside, at DN leverer den slags ydelser mod betaling til deres partnere. Men, at public servicestationen Danmarks Radio overtager retorikken og gør den til sin egen, finder vi i Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse stærkt utilfredsstillende”, udtaler formand Ulrik Lunden. Han peger på, at ingen kan være i tvivl om, hvem DR1 sigter på, når der i mediets egen foromtale af dokumentaren “Byen med det giftige vand”, bruges ord som fund af rester fra ”sprøjtegift” i over halvdelen af danske boringer, og når DR 1 henviser til, at kravværdien for drikkevand på Nordfyn er overskredet 30-40 gange. ”At bruge statsmediets troværdighed til at give indtryk af at udarbejde en udsendelse om nærdemokrati og så lancere udsendelsen som om DN’s talmagiske sammenstillinger er kendsgerninger, er misbrug af danskernes skattepenge”, fastslår Ulrik Lunden.

Foreningens fagchef, agronom Bente Andersen, supplerer: ”Det er ikke landbrugets dyrkningsflade, der er årsag til overskridelser af kravværdien med 30-40 gange på Nordfyn. Tværtimod tyder denne voldsomme forurening på en eller flere lossepladser. Altså er der tale om en punktkilde. Det er heller ikke korrekt at beskylde landbruget for at forurene halvdelen af danske drikkevandsboringer med sprøjtemidler. Det har intet hold i virkeligheden. Træbeskyttelse og en masse andre stoffer kaldes for pesticider, når de er under opløsning i jorden, men det gør dem ikke til sprøjtemidler fra landbrugets dyrkningsflade. Postulatet holder ikke vand”, fastslår Bente Andersen og fortsætter: ”Ingen boring er sløjfet i 20 år pga. pesticidfund fra landbrugets dyrkningsflade, og vi har endnu til gode at en dyrkningsflade kan aflæses i vandet nedenunder. Så DR´s og DN’s påstande er grebet ud af en sammenhæng. Det er ren talmagi”, slutter hun.Læs mere: https://ffgb.dk/2022/01/04/pressemeddelelse-3/

Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Kontakt: Bente Andersen
Telefon: 40229611
Email: bea@ffgb.dk
Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.