vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

BIOCIDER BLIVER TIL PESTICIDER, NÅR DE FINDES I GRUNDVANDET!


Danmarks Naturfredningsforening omtaler alle fund af biocider som sprøjtegifte uden at gøre opmærksom på, at biocid fundene stammer fra f.eks. malerrester, træimprægnering, industrikemikalier mm.Fagchef Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 06-01-2022For at hænge dyrkningsfladen ud på ekstrem vis og opildne til frygt, omtaler DN alle fund af biocider som sprøjtegifte uden at gøre læseren opmærksom på, at biocid fundene stammer fra f.eks. malerrester, træimprægnering, industrikemikalier mm. Med brug af det kunstigt sammensatte ord sprøjtegifte får DN os alle til at tro, at alle pesticidfund stammer fra landbrugets dyrkningsflade. Blot fordi et biocid også kan kaldes pesticid, fører det ikke til, at biocider har noget med landbruget at gøre.
Definitionen på pesticider lyder sådan:
“Grundvandsdirektivets bilag 1 (EU, 2006): ”Ved »pesticider« forstås plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter.”

Det er derfor manipulation, når DN kalder alle pesticidfund for sprøjtegifte og viser landmandens sprøjte.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har i 2020 fundet DMS i det største omfang af alle stoffer, nemlig i 32,8 procent af de undersøgte indtag. I 8,8 procent af indtagene er fundene over den såkaldte kravværdi. Fundene er hovedsageligt i bynære områder. Det tyder på, at kilden kan være tidligere tiders brug af træbeskyttelse og maling. Et stof som BAM, har ført til sløjfning af de allerfleste boringer de sidste 20 år. BAM er nedbrydningsprodukt fra et ”total ukrudtsmiddel”, som slår alle etårige planter ihjel. BaneDanmark, vandværker med flere har til gengæld brugt stoffet i stor stil

I DANMARK ANVENDES NÆSTEN DOBBELT SÅ STOR MÆNGDE BIOCIDER SOM PLANTEBESKYTTELSESMIDLER
I Rapport fra arbejdstilsynet AT-rapport 1 – 2018 fremgår det at forbruget af biocider udgør 70.780 tons, hvorimod forbruget af plantebeskyttelsesmidler udgjorde 49.685 tons.

ORDFORKLARING
Plantebeskyttelsesmidler(pesticider) beskytter afgrøder mod ukrudt, insekter og svampe og regulerer afgrødens vækst.
Biocider beskytter fx mennesker, dyr, vand, overflader, materialer eller produkter ved at dræbe, afskrække, tiltrække heller hindrer virkningen af levende skadegørere som mikroorganismer, alger, svamp eller skadedyr (desinfektion, konservering, maling, træbeskyttelse, balsameringsvæske mm.).
Det er den konkrete anvendelse, der reguleres. Det samme stof kan være reguleret som både pesticid, biocid og industrikemikalie.
Biocider reguleres efter en hel anden forordning end plantebeskyttelsesmidler ligesom de ikke er igennem det strenge godkendelsessystem som plantebeskyttelsesmidler er.Læs mere: https://ffgb.dk/2022/01/06/biocider-bliver-til-pesticider-naar-de-findes-i-grundvandet/

Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Kontakt: Bente Andersen
Telefon: 40229611
Email: bea@ffgb.dk
Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.