vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  ”Kan det virkelig passe, at landbruget ikke har været årsag til en eneste sløjfet drikkevandsboring
  Fagchef, cand. agro Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 29-12-2022  Foreningen for Grundvandsbeskyttelse giver gerne ”TjekDet” et
  lille kursus…

  Mediet ”TjekDet” skrev i sidste uge en artikel omhandlende sløjfede drikkevandsboringer, hvori
  landbruget endnu engang blev sat under lup og mistroet.

  Foreningen for Grundvandsbeskyttelse giver gerne ”TjekDet” et lille kursus i forskellen på
  dyrkningsflade og lossepladser. Det er de sidste – altså lossepladserne – og ikke dyrkningsfladen,
  som forurener drikkevandet. Det mener vi, at TjekDet vil være de helt rigtige til at udbrede til
  danskerne. Især til alle dem, som inde på stenbroen tror på det uhyrlige, nemlig at det er
  dyrkningen, som er problemet. Det er det ikke.

  Anledningen til at tilbyde ”TjekDet” et kursus er, at ”TjekDet” misser pointen med sin kritik af
  Foreningen for Grundvandsbeskyttelse’s argument om, at der ikke er sløjfet drikkevandsboringer i
  20 år som følge af landbrugets regelrette og kontrollerede anvendelse af godkendte pesticider på
  dyrkningsfladen (Figur 1).


  Vi er naturligvis glade og stolte over, at TjekDet ønsker at tjekke vore fakta. Det er vigtigt for os, at
  fagligheden og korrekte fakta præger billedet. Vi ser det som en anerkendelse af vor unge
  forenings betydning, at TjekDet vil interessere sig for os allerede nu.

  Kernen i foreningens argumentation er, at dyrkningsfladen er uden skyld i sløjfning af
  drikkevandsboringer de sidste 20 år. Det er fakta. Både fordi det er rigtigt, og fordi det er præcist
  dét, som vi dokumenterer med vores sløjfningsfigur.

  Selvom vi igen og igen pointerede overfor ”TjekDet”, at figur 1 og dataanalysen bag figuren angår
  dyrkningsfladen, lod ”TjekDet”, sine bedømmere i universitetsverdenen få det indtryk, at vi taler om
  vaskepladser, lossepladser m.fl.

  Stoffet BAM er den helt store synder, og moderstofferne hertil er ikke anvendt på dyrkningsfladen.
  Det stammer fra ukrudtsbekæmpelse på vandværker, banelegemer, gårdspladser og
  udenomsarealer i bolig og industriområder.

  Det vil vi gerne give TjekDet et lille kursus i, så TjekDet kan give videre ud til alle interesserede, at
  dyrkningsfladen er uskyldig, men det er lossepladserne ikke. Som alle ved, har hele samfundet
  benyttet lossepladserne – industri, private, landbrug m.fl., og et lille grundkursus i den slags vil
  hæve TjekDet`s bidrag til læsernes faktuelle viden, og med navnet TjekDet går vi da ud fra, at
  organisationen også foretrækker fakta frem for fup.  Læs mere: https://ffgb.dk/2022/12/29/kan-det-virkelig-passe-at-landbruget-ikke-har-vaeret-aarsag-til-en-eneste-sloejfe

  Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
  Kontakt: Bente Andersen
  Telefon: 40229611
  Email: bea@ffgb.dk
  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.