vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  Danmarks Naturfredningsforening hænger igen landbruget ud
  Fagchef, cand. agro Bente Andersen, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 12-07-2022  Når Danmarks Naturfredningsforening via Ritzau kundgør, at der findes pesticider i vandforsyningerne og i den forbindelse endnu engang hænger landbruget ud for dette, undlader de at fortælle, at i ca. en trejedel af vandforsyningerne finder man stoffet DMS fra træbeskyttelse, og at det især er boringer i byområder, der er forurenede.

  Geolog ved Danmarks Naturfredningsforening Walter Brüsch udtaler sig meget landbrugskritisk i artiklen. Det er bevidst manipulation, og han burde vide bedre. DN er tilsyneladende mest interesseret i at bekæmpe dansk landbrug fremfor at sikre det danske grundvand.

  Brüsch kalder det selv for ”fortidens synder”, hvilket er lige nøjagtig dét, der er tale om. I takt med, at der undersøges for flere og flere stoffer i grundvandet, ja så finder man selvsagt flere. Industrikemikalier, medicinrester, rester fra maling og træbeskyttelse. En lang liste netop forårsaget af ”fortidens synder”.

  Pesticider er en samlet betegnelse for plantebeskyttelsesmidler og biocider. Biocider dækker over et utal af miljøfremmede stoffer, som ikke har været igennem Europas skrappeste godkendelsessystem. Det har derimod plantebeskyttelsesmidlerne.

  Biocider, som bliver brugt overalt i det danske samfund reguleres ikke på samme stramme måde som landbrugets pesticider. Biocider anvendes til at bekæmpe diverse skadegørere uden for landbruget. De findes f.eks. i medicin, maling, imprægneringsmidler etc.

  Biociderne udgør enorme mængder og de anvendes på en meget diffus og ukontrolleret måde i vort samfund. Det er ofte de samme aktivstoffer eller nogen, der ligner hinanden meget, som anvendes både i biocider og i plantebeskyttelsesmidler.

  Hvis formålet er at sikre danskerne rent drikkevand, og det skal vi naturligvis, kræver det sammenhæng og systematik i grundvandsbeskyttelsen, hvor grundvandet sikres mod alle samfundets miljøfremmede stoffer, herunder også biociderne.

  Det er nødvendigt at holde op med at bilde danskerne ind, at hvis landmanden ikke sprøjter, så får de rent vand. Det gør de ikke! Der er ikke er styr på alle de miljøfremmede stoffer i det danske samfund, hvorfor man skal længere og længere ud under landmandens mark for at hente rent vand.  Læs mere: https://ffgb.dk/2022/07/12/danmarks-naturfredningsforening-haenger-igen-landbruget-ud/

  Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
  Kontakt: Bente Andersen
  Telefon: 40229611
  Email: bea@ffgb.dk
  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.