vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<

  DANSKE VANDVÆRKER PÅ VEJ MOD MINKGATE 2.0
  Formand Ulrik Lunden, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 11-11-2021  Vandværkerne erkender nu, at der er et juridisk problem med erstatning til landmænd der får frataget deres dyrkningsret, og alligevel kører Danske Vandværker over for rødt. Det svarer til at fortsætte med at nedlægge minkerhvervet, selvom man ved der mangler lovhjemmel. Når organisationen Danske Vandværker erkender, at den nuværende regulering strider mod EU’s Traktatfæstede statsstøtteregler, som kan tvinge uskyldige landmænd i knæ, forlanger FFBG, at et helt landbrug bakker op med krav om stop for flere afståelser af dyrkningsrettigheder under “frivillig” tvang. FFBG har påpeget problemet i over et år, så det er overhovedet ikke rettidigt fra Danske Vandværker først at erkende problemet nu. Desuden forsøger Danske Vandværker at nedtone problemet, og fra FFBG’s side må vi bare bede om en selvskyldnergaranti for, at Dansk Vandværker vil dække landmændene.

  Fagligt er det heller intet belæg for, at landbrugets dyrkningsflade forurener grundvandet. Ingen af de 97 sløjfede drikkevandsboringer i de seneste 20 år skyldes landbrugets dyrkningsflade (kilde: GEUS). Alle pesticider til brug i landbruget i Danmark skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet (WAP). Det er et ufravigeligt krav, at godkendte pesticider skal være biologisk nedbrudt inden de forlader rodzonen, og derfor kan de ikke forurene grundvandet. Det er beskæmmende, hvordan interesseorganisationer som DN, medier, venstrefløjens politikere og i Aarhus nu også borgmester Jacob Bundsgaard (S) med populisme, frygt og følelser manipulerer befolkningen, så denne til sidst tror på, at det er landbruget som forurener grundvandet. Vi arbejder på at udbrede faglighed, fakta og videnskab om grundvandet, og kæmper utrætteligt videre trods modstand og politisk hetz mod landbrugets dyrkningsflade. Til politikerne kan jeg kun gentage: brug milliarderne på at rydde op i fortidens synder med titusindvis af sivende lossepladser og andre punktkilder. Det vil gøre en forskel for drikkevandet.  Læs mere: https://ffgb.dk/2021/11/11/danske-vandvaerker-paa-vej-mod-minkgate-2-0/

  Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
  Kontakt: Bente Andersen
  Telefon: 40229611
  Email: bea@ffgb.dk
  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.