vand-kvalitet.dk

- Artikler fra Leverandører til de danske vandværker

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<

DANSKE VANDVÆRKER PÅ VEJ MOD MINKGATE 2.0
Formand Ulrik Lunden, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse, den 11-11-2021Vandværkerne erkender nu, at der er et juridisk problem med erstatning til landmænd der får frataget deres dyrkningsret, og alligevel kører Danske Vandværker over for rødt. Det svarer til at fortsætte med at nedlægge minkerhvervet, selvom man ved der mangler lovhjemmel. Når organisationen Danske Vandværker erkender, at den nuværende regulering strider mod EU’s Traktatfæstede statsstøtteregler, som kan tvinge uskyldige landmænd i knæ, forlanger FFBG, at et helt landbrug bakker op med krav om stop for flere afståelser af dyrkningsrettigheder under “frivillig” tvang. FFBG har påpeget problemet i over et år, så det er overhovedet ikke rettidigt fra Danske Vandværker først at erkende problemet nu. Desuden forsøger Danske Vandværker at nedtone problemet, og fra FFBG’s side må vi bare bede om en selvskyldnergaranti for, at Dansk Vandværker vil dække landmændene.

Fagligt er det heller intet belæg for, at landbrugets dyrkningsflade forurener grundvandet. Ingen af de 97 sløjfede drikkevandsboringer i de seneste 20 år skyldes landbrugets dyrkningsflade (kilde: GEUS). Alle pesticider til brug i landbruget i Danmark skal gennem Europas skrappeste godkendelse i regi af Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet (WAP). Det er et ufravigeligt krav, at godkendte pesticider skal være biologisk nedbrudt inden de forlader rodzonen, og derfor kan de ikke forurene grundvandet. Det er beskæmmende, hvordan interesseorganisationer som DN, medier, venstrefløjens politikere og i Aarhus nu også borgmester Jacob Bundsgaard (S) med populisme, frygt og følelser manipulerer befolkningen, så denne til sidst tror på, at det er landbruget som forurener grundvandet. Vi arbejder på at udbrede faglighed, fakta og videnskab om grundvandet, og kæmper utrætteligt videre trods modstand og politisk hetz mod landbrugets dyrkningsflade. Til politikerne kan jeg kun gentage: brug milliarderne på at rydde op i fortidens synder med titusindvis af sivende lossepladser og andre punktkilder. Det vil gøre en forskel for drikkevandet.Læs mere: https://ffgb.dk/2021/11/11/danske-vandvaerker-paa-vej-mod-minkgate-2-0/

Leverandør: Foreningen for Grundvandsbeskyttelse
Kontakt: Bente Andersen
Telefon: 40229611
Email: bea@ffgb.dk
Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.