vand-kvalitet.dk

- Rapporter

Aqualog støtter op omkring de danske vandråd. - Vi ved der bliver gjort et stort arbejde i de enkelte vandråd i Danmark. - Derfor tilbyder Aqualog vores Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS) inkl. hjemmeside CMS system helt gratis til alle de danske vandråd.

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Aqualog Kvalitetssikring og LedelsesSystem gratis til de danske vandråd.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Vælg årstal:
  Vælg Kommune:

  Antal pejlinger af aktive boringer i ro:

  Skemaet viser de pejlinger der er registreret ved Geus.

  Kommune (2021): +4 pejlinger: 4 pejlinger: 3 pejlinger: 2 pejlinger: 1 pejlinger: Forkert pejlet: Ingen pejlinger: Ialt: % Korrekt: % Forkert: % Ingen:

  Hillerød: 4 1 9 86 100 0,00% 14,00% 86,00%


  Boringer over 4 pejlinger:


  Boringer med 4 pejlinger:


  Boringer med 3 pejlinger:


  Boringer med 2 pejlinger:

  DGU nr.: 193. 191 - Gørløse Vandværk DGU nr.: 187. 48 - Gadevang Vandværk DGU nr.: 193. 1086 - Gørløse Vandværk DGU nr.: 187. 1648 - Gadevang Vandværk

  Boringer med 1 pejling:

  DGU nr.: 192. 180 - Strølille Vandværk

  Boringer med forkert pejling:

  DGU nr.: 192. 1208 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1212 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1201 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1211 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1213 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1209 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1210 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1206 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1207 - Strø Kildeplads

  Boringer uden pejlinger:

  DGU nr.: 193. 1133 - Uvelse-Lystrup Vandværk DGU nr.: 187. 1108 - Alsønderup Vandværk DGU nr.: 186. 346 - Meløse Vandbehandlingsanlæg I DGU nr.: 187. 1165 - Stenholt vandværk DGU nr.: 186. 386 - St. Lyngby Vandværk DGU nr.: 186. 631 - St. Lyngby Vandværk DGU nr.: 192. 384 - Skævinge Vandværk I/S DGU nr.: 193. 1353 - Frederiksgade Vandværk DGU nr.: 187. 38C - Nyhuse Vandværk a.m.b.a. DGU nr.: 193. 26D - Frederiksgade Vandværk DGU nr.: 193. 293 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 187. 168 - Nyhuse Vandværk a.m.b.a. DGU nr.: 193. 127C - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 295 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 298 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 301 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 303 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 346 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 351 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 353 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 232 - Uvelse-Lystrup Vandværk DGU nr.: 193. 356 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 417 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 192. 1071 - Strø Kildeplads DGU nr.: 187. 494 - Meløse Vandbehandlingsanlæg II DGU nr.: 187. 607 - Alsønderup Vandværk DGU nr.: 187. 784 - Stenholt vandværk DGU nr.: 192. 1072 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1073 - Strø Kildeplads DGU nr.: 192. 1074 - Strø Kildeplads DGU nr.: 187. 1375 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 193. 1088 - Harløse Vandværk DGU nr.: 187. 1252 - Nyhuse Vandværk a.m.b.a. DGU nr.: 193. 1963 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 193. 438 - Nr. Herlev-Freerslev Vandværk I/S DGU nr.: 187. 1353 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1378 - Nødebo Vandværk I/S DGU nr.: 186. 851 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 193. 2527 - Uvelse-Lystrup Vandværk DGU nr.: 193. 448 - Frederiksgade Vandværk DGU nr.: 193. 803 - Harløse Vandværk DGU nr.: 187. 1143 - Ullerød Vandværk Amba DGU nr.: 187. 1145 - Nødebo Vandværk I/S DGU nr.: 187. 1157 - Nyhuse Vandværk a.m.b.a. DGU nr.: 187. 1166 - Nødebo Vandværk I/S DGU nr.: 192. 132 - Strø Vandværk DGU nr.: 192. 172 - Sigerslevøster Vandværk DGU nr.: 193. 289 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 187. 546 - Ullerød Vandværk Amba DGU nr.: 187. 747 - Stenholt vandværk DGU nr.: 193. 1280 - Nr. Herlev-Freerslev Vandværk I/S DGU nr.: 193. 1289 - Frederiksgade Vandværk DGU nr.: 193. 26C - Frederiksgade Vandværk DGU nr.: 193. 26E - Frederiksgade Vandværk DGU nr.: 193. 127A - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 127D - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 291 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 292 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 294 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 296 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 297 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 302 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 326 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 345 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 349 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 350 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 186. 705 - Meløse Vandbehandlingsanlæg I DGU nr.: 193. 418 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 1428 - Frederiksgade Vandværk DGU nr.: 187. 1059 - Ullerød Vandværk Amba DGU nr.: 192. 972 - Skævinge Vandværk I/S DGU nr.: 187. 1366 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1356 - Nødebo Vandværk I/S DGU nr.: 187. 1371 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1367 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1355 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1368 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 193. 2148 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1354 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1373 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 187. 1374 - Æbelholt Kildeplads DGU nr.: 192. 1204 - Skævinge Vandværk I/S DGU nr.: 187. 1464 - Alsønderup Vandværk DGU nr.: 193. 2214 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 2215 - Attemose Kildeplads DGU nr.: 193. 2216 - Attemose Kildeplads

  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.