vand-kvalitet.dk

- HERSLEV VANDVÆRK A.M.B.A.

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Boring info:

(DGU nr.: 199. 1053)


Borested: Herslevvej 20 (4000)

Boringsdato: 16. dec. 1991

Brøndborer: Svend Nielsen,Køge

Dybde: 56.00 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 18

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

199. 1053 1992-01-01 2017-01-01 Vandværksboring

199. 1053 2017-01-01 2021-01-03 Vandværksboring

199. 1053 2021-01-03 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.