vand-kvalitet.dk

- Ryde Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Ryde Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 100863

  Journalnummer: 8-77-12-683-1-00

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 100

  Adresse: Vester Trabjergvej 17B

  Postnr & by: 7830 Vinderup

  Kommune: Holstebro

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (486271.28, 6254183.50)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 10º dH


  Senest målt den: 18-11-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  146548 105.000 2021-01-01 2051-01-01

  81191 105.000 2000-07-04 2020-12-20 Vandværket skifter navn fra Ryde-Stendis-Højbjerg Vandværk til Ryde vandværk 01-01-2014

  81190 32 130.000 1990-12-20 2000-07-03

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  64. 999 Vandværksboring

  64. 459 1963-03-21 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  64. 445 1971-11-01 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.