vand-kvalitet.dk

- Rødovre Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Anlægsinformationer, for Rødovre Vandværk:


  Anlægsnavn:

  Rødovre Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106551

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 1

  Adresse: Vandværksvej 17

  Postnr & by: 2610 Rødovre

  Kommune: Rødovre

  Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (717723.40, 6177465.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


  Senest målt den: 15-07-2019


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  139300 450.000 2009-03-01 2039-03-01 Indvindingstilladelsen er fælles for både Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk Indvindingen skal foregå fra boringerne DGUnr. 200.4361, 200.4548, 200.38H og 200.3628. Disse boringer er fordelt mellem de to kildepladser til Rødovre og Espevang Vandværker.

  103543 900.000 2009-03-01 2039-03-01 Den samlede indvinding i Rødovre Kommune må maksimalt være 900.000 m3/år Indvindingstilladelsen er fælles for både Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk Indvindingen skal foregå fra boringerne DGUnr. 200.4361, 200.4548, 200.38H og 200.3628. Disse boringer er fordelt mellem de to kildepladser til Rødovre og Espevang Vandværker.. Der kan etableres to suppleringsboringer ved hver kildeplads. Nye indvindingsboringer skal placeres i forbindelse med de eksisterende kildepladser. Alle nye indvindingsboringer skal indrettes, så risikoen for nikkelfrigivelse minimeres.

  85342 300.000 2001-05-23 2009-02-28

  85339 500.000 1930-06-24 2001-05-22

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 3664 Pejleboring

  200. 3628 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  200. 38H Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  200. 38A Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design og drift Aqualog. - Data leveres af Geus.