Vandkvalitet

- Hørup og Høruphav vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Hørup og Høruphav vandværk:


Anlægsnavn:

Hørup og Høruphav vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 118159

Journalnummer: SLVK 15/74

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Hørup Bygade 2

Postnr & by: 6470 Sydals

Kommune: Sønderborg

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (557395.00, 6085616.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=118159

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

144317 20 180.000 2020-07-08 2040-07-08 10.07.2020/AUHA: Indvindingstilladelsen er en samlet tilladelse til Hørup-Høruphav Vandværk (hovedanlæg) og Kirke-Hørup Vandværk (underanlæg)

122116 20 140.000 2014-01-15 2034-01-15

89188 150.000 1975-03-21 2014-01-14 0 20.12.2013/PMC: vandindvindingstilladelsens udløbsdato er blevet administrativt forlænget til den 31.12.2014 i forbindelse med udskydelse af Statens vandplaner.

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

170. 512 Vandværksboring

170. 481 Vandværksboring

170. 480 Vandværksboring

170. 475 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 473 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 467 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

170. 423 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

170. 317 Pejleboring

170. 50H Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 50G Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 50F Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 50E Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 50D Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 50C Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 50B Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

170. 50A Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk