Vandkvalitet

- Kirke-Hørup og Lambjerg Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Kirke-Hørup og Lambjerg Vandværk:


Anlægsnavn:

Kirke-Hørup og Lambjerg Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 118160

Journalnummer: SLVK 10/68

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Mjangvej 5

Postnr & by: 6470 Sydals

Kommune: Sønderborg

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (557945.00, 6087015.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=118160

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

144318 20 180.000 2020-07-08 2040-07-08 10.07.20/AUHA: Indvindingstilladelsen er en samlet tilladelse til Hørup-Høruphav Vandværk (hovedanlæg) og Kirke-Hørup Vandværk (underanlæg)

125833 20 140.000 2014-01-15 2034-01-15 26.11.14/PMC: Fejloprettet indvindingstilladelse. Forsyningen er overgået til Hørup & Høruphav Vandværk. Men boringerne er foreløbig fortsat opretholdt.

89189 50.000 1973-01-22 2014-12-31 0 20.12.2013/PMC: vandindvindingstilladelsens udløbsdato er blevet administrativt forlænget til den 31.12.2014 i forbindelse med udskydelse af Statens vandplaner.

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

170. 1027

170. 385 Vandværksboring

170. 21C Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk