vand-kvalitet.dk

- Opnæsgård

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Anlægsinformationer, for Opnæsgård:


  Anlægsnavn:

  Opnæsgård


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 120679

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: -

  Postnr & by: 2970 Hørsholm

  Kommune: Hørsholm

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (719391.00, 6198694.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: º dH


  Senest målt den:


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  136064 820.000 2016-12-15 2046-12-15 Samlet mængde til Sjælsø VV må ikke overstige 11120000

  8151 820.000 1951-08-30 2010-04-01 LVK nr. XXVII.Til dato givet af vandforsyningsloven /NiN

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  194. 799 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  194. 612 2017-01-01 Vandværksboring

  194. 611 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  194. 610 2017-01-01 Vandværksboring

  194. 179 Pejleboring

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design og drift Aqualog. - Data leveres af Geus.