Vandkvalitet

- Balka Strand Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Balka Strand Vandværk:


Anlægsnavn:

Balka Strand Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 122093

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Vestre Strandvej 8 A

Postnr & by: 3730 Neksø

Kommune: Bornholm

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 33

UTM koordinater: (506645.00, 6099435.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=122093

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

91660 34 60.000 2000-04-01 2030-03-31

91659 100.000 1984-08-01 2000-03-31

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

247. 455 2017-01-01 Vandværksboring

247. 309 2017-01-27 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk