Vandkvalitet

- Strandmarkens Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Strandmarkens Vandværk :


Anlægsnavn:

Strandmarkens Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 122095

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Bassebovej 1A

Postnr & by: 3730 Neksø

Kommune: Bornholm

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 33

UTM koordinater: (503548.80, 6095043.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Vanding, drikkevandskvalitet

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=122095

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

91662 30.000 2000-12-31 2030-12-30

91661 40.000 1989-05-24 2000-12-30

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

248. 58

248. 57

248. 53 2017-01-01 Vandværksboring

248. 40 2017-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

248. 35 2017-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk