Vandkvalitet

- Robbedale Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Robbedale Vandværk:


Anlægsnavn:

Robbedale Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 122188

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Stampevej 5

Postnr & by: 3700 Rønne

Kommune: Bornholm

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 33

UTM koordinater: (484193.84, 6103545.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=122188

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

91671 400.000 2005-12-22 2030-06-30

91670 600.000 2000-07-01 2005-12-21 Samkører med Stampen

91669 900.000 1979-04-09 2000-06-30

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

246. 793 2017-01-01 Vandværksboring

246. 754 2017-01-01 Pejleboring

246. 743 2017-01-01 Pejleboring

246. 713 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

246. 698 2017-01-01 Vandværksboring

246. 696 2017-01-01 Vandværksboring

246. 555 2017-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

246. 554 2017-01-01 Afværgeboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk