Vandkvalitet

- Krollerup Kildeplads Hedensted/Løsning Vandværker
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Krollerup Kildeplads Hedensted/Løsning Vandværker:


Anlægsnavn:

Krollerup Kildeplads Hedensted/Løsning Vandværker


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 191916

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Merringvej 47L

Postnr & by: 8723 Løsning

Kommune: Hedensted

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (541967.00, 6185619.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=191916

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

143295 100 300.000 2020-03-04 2050-04-01 2 boringer DGU 106.1443 og 106.2846 (50 m3/time fra hver boring)

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

106. 2846 2020-03-04 Vandværksboring

106. 1443 2020-03-04 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk