vand-kvalitet.dk

- Islevbro Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Anlægsinformationer, for Islevbro Vandværk:


  Anlægsnavn:

  Islevbro Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 3957

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 2

  Adresse: Tårnvej 442

  Postnr & by: 2610 Rødovre

  Kommune: Rødovre

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (717144.00, 6178452.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 18.8º dH


  Senest målt den: 01-07-2019


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  85706 17.000.000 1930-06-24 2010-01-01 Denne tilladelse er oprettet af Københavns amt og svarer stort set til den samlede tilladelse på 17.125.000, som står under løbenummer 1217. Der er ikke foretaget rettelse på nærværende tilladelse, så den indgår ikke i gebyrindberetningen. Denne tilladelse er oprettet af Københavns amt og svarer stort set til den samlede tilladelse på 17.125.000 - Der er kun opdateret samlet mængde på den tilladelse med løbenummer 1217, som er opretttet af Roskilde amt.

  84653 14.070.000 1959-04-30 2013-01-01 Den samlede tilladelse for alle de kildepladser, som levere vand til Islevbro er på 17.125.000 m3/år. Men KE har indgået rammeaftale med de tidligere Frederiksborg, Københavns og Roskilde amter om indvindingen. Disse rammeaftaler danner grundlaget for forhandlingerne om nye indvindingstilladelser. Disse rammeaftaler har dannet grundlag for kommunernes gebyropkrævning. Den samlede gebyrpligtige indvindingsmængde for Islevbro VV er i følge KE 14.070.000. Denne tilladelse omfatter den samlede mængde, som leveres til Islevbro Vandværk Slutdatoen er udvidet til 1-1-2013 fra 1-4-2010 grundet vandplanernes forsinkelse. Den tilladte mængde pr. år har tidligere været indskrevet som 1.989.000 m3. Dette har evt. været tilladelsen for den del, som blev indvundet i selve Rødovre Kommune. Nærværende tilladelse er belvet ændret fra 1.989.000 til den samlede for Islevbro Vandværk, som er den mængde gebyrmidlerne skal beregnes ud fra. Den gebyrmæssige rigtige indvindingsmængde er ifølge KE 14.070.000 m3/år. Den samlede oprindelige tilladelse er på 17.125.000 og omfatter følgende kildepladser, som leverer vand til Islevbro Vandværk: Ballerup: Kilde III, Kilde VI og Kilde XI Egedal: Hove, Nybølle Øst, Nybølle Vest Egedal/Roskilde: Værebro Gladsaxe: Kilde XIV Gladsaxe, København: Kilde XIII Glostrup: Kilde VII Høje Taastrup: Katrinebjerg, Tyskemose Rødovre, København: Kilde X Lukket: Kilde VIII

  8170 1.100.000 1900-01-01 2010-04-01 Udløbsdatoen er givet af bestemmelserne i vandforsyningsloven /NiN.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 853 Ingen anvendelse

  200. 643 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  200. 642 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  200. 641 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  200. 636 Ingen anvendelse

  200. 635 Ingen anvendelse

  199. 1046 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  199. 986 2000-01-01 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design og drift Aqualog. - Data leveres af Geus.