Vandkvalitet

- Billund Vandværk (Overanlæg)
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Billund Vandværk (Overanlæg):


Anlægsnavn:

Billund Vandværk (Overanlæg)


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 49558

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: 0

Postnr & by: 7190 Billund

Kommune: Billund

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (, )

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=49558

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk