Vandkvalitet

- Billund Vandværk (ny).
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Billund Vandværk (ny).:


Anlægsnavn:

Billund Vandværk (ny).


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 49560

Journalnummer: 09/15951

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Kærhusvej (7190) 8

Postnr & by: 7190 Billund

Kommune: Billund

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (507009.70, 6174965.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=49560

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

125924 1.300.000 2014-10-07 2021-04-01 Tilladelsen er tidsbegrænset til 2021, hvor tilladelsen på Lindevej værket udløber, hvilket medfører at værkets samlede indvinding og behov skal revurderes. Tilladelse på Lindevej værket forventes ikke forlænget.

60060 500.000 2002-11-11 2021-04-19 0

60059 900.000 1991-04-19 2002-11-11

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

114. 2211 2013-09-18 2022-01-01 Vandværksboring

114. 2210 2013-02-20 2022-01-01 Vandværksboring

114. 2209 2013-04-04 2022-01-01 Vandværksboring

114. 2208 2013-09-18 2022-01-01 Vandværksboring

114. 1269 Vandværksboring

114. 1268 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 1267 Vandværksboring

114. 1266 Pejleboring

114. 1265 Vandværksboring

114. 1095 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 1094 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 1093 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 1068 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 932 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

114. 931 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk