vand-kvalitet.dk

- Billund Vandværk (ny).

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Anlægsinformationer, for Billund Vandværk (ny).:


  Anlægsnavn:

  Billund Vandværk (ny).


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 49560

  Journalnummer: 09/15951

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Kærhusvej (7190) 8

  Postnr & by: 7190 Billund

  Kommune: Billund

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (507009.70, 6174965.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 8.25º dH


  Senest målt den: 07-09-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  125924 1.300.000 2014-10-07 2021-04-01 Tilladelsen er tidsbegrænset til 2021, hvor tilladelsen på Lindevej værket udløber, hvilket medfører at værkets samlede indvinding og behov skal revurderes. Tilladelse på Lindevej værket forventes ikke forlænget.

  60060 500.000 2002-11-11 2021-04-19 0

  60059 900.000 1991-04-19 2002-11-11

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  114. 2211 2013-09-18 2022-01-01 Vandværksboring

  114. 2210 2013-02-20 2022-01-01 Vandværksboring

  114. 2209 2013-04-04 2022-01-01 Vandværksboring

  114. 2208 2013-09-18 2022-01-01 Vandværksboring

  114. 1269 Vandværksboring

  114. 1268 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  114. 1267 Vandværksboring

  114. 1266 Pejleboring

  114. 1265 Vandværksboring

  114. 1095 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  114. 1094 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  114. 1093 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  114. 1068 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  114. 932 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  114. 931 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design og drift Aqualog. - Data leveres af Geus.