Vandkvalitet

- Vesterhede Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Vesterhede Vandværk:


Anlægsnavn:

Vesterhede Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 51188

Journalnummer: 8-77-2-565-1-84

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Daugårdvej 8

Postnr & by: 7250 Hejnsvig

Kommune: Billund

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (494738.60, 6172213.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=51188

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

125283 80.000 2014-10-01 2029-10-01

60217 64.000 2000-02-10 2014-10-01 0 Fra plantcatchcond: Nedsættelse af tilladelse pga gebyr Fra plantcatchcond: Nedsættelse af tilladelse pga gebyr

60216 130.000 1991-09-04 2000-02-10 Endelig tilladelse

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

114. 1434 Vandværksboring

114. 1342 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk