Vandkvalitet

- Eskilstrup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Eskilstrup Vandværk:


Anlægsnavn:

Eskilstrup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 56002

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Nybyvej 29

Postnr & by: 4863 Eskildstrup

Kommune: Guldborgsund

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (684938.00, 6082861.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56002

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

144196 85.000 2020-07-02 2022-12-31 Ny indvindingstilladelse

132114 85.000 2016-10-31 2018-10-30 Vandmængde nedsat - udløb af tilladelse forlænget "fiktivt"

125681 85.000 2014-11-07 2016-10-30 Vandmængde nedsat - udløb af tilladelse forlænget "fiktivt"

103488 100.000 2010-04-01 2013-12-31 Tilladelse "fiktivt" forlænget pga. lovændring - vandplaner

66122 100.000 1949-05-16 2010-04-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

232. 345 Vandværksboring

232. 47B Vandværksboring

232. 47A Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk