Vandkvalitet

- Lille Strandgård Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Lille Strandgård Vandværk:


Anlægsnavn:

Lille Strandgård Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 56126

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Kalvemosevej 37

Postnr & by: 4945 Femø

Kommune: Lolland

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (663774.00, 6094903.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56126

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

136111 3.000 2013-01-02 2016-09-17

135688 3.000 2013-01-01 2019-12-31

128738 3.000 2011-03-16 2012-12-31 se sagsid i dokajour - 5973198

66295 10.000 1969-06-09 2010-04-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

231. 147 1969-01-01 Vandværksboring

231. 146 1969-02-15 1974-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk