Vandkvalitet

- Skørpinge Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Skørpinge Vandværk:


Anlægsnavn:

Skørpinge Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 56284

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Skørpingevej 34

Postnr & by: 4673 Rødvig Stevns

Kommune: Stevns

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (713761.47, 6129896.43)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56284

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

141202 20.000 2016-07-15 2046-07-15

66525 14.000 2002-07-08 2016-10-01 Oprindelig udløbsdato: 01-04-2010 - Administrativt forlænget

66524 20.000 1950-05-20 2002-07-08

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

218. 355 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk