Vandkvalitet

- Skive Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Skive Vandværk:


Anlægsnavn:

Skive Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 62531

Journalnummer: 8-77-1-779-1-05

Datum: EUREF89

Firma id nr: 1

Adresse: Jegstrupvej (7800) 9

Postnr & by: 7800 Skive

Kommune: Skive

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (503455.50, 6265658.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=62531

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

125372 2.500.000 2006-12-15 2008-11-25 Endelig tilladelse givet af Viborg Amt 14 dage før nedlukning af Amtet.Tilladelsen gælder som totaltilladelse for begge kildefelter.

125371 2.500.000 1999-01-22 2010-04-01

93162 2.000.000 2008-11-25 2036-12-31 Ændring af eksisterende tilladelse fra 2,5 mio. m3/år til 2 mio. m3/år. Boring DGU-nr. 55.898 mangler BNBO (jan. 2019), da det er en aktiv indvindingsboring. Den samlede faktiske indvinding var i 2018 på 1.356.004 m3. Skønnet fordeling i forhold til indvindingstilladelse på 2,0 mio m3/år DGU-NR (enhed m3/år) 55. 322, 70.000 m3 55. 634, 230.000 m3 55. 774, 705.000 m3 55. 939, 75.000 m3 dvs. 1080.000 m3 i Skive Kommune 55. 898, 150.000 m3 55. 1139, 310.000 m3 55. 1190, 120.000 m3 55. 1200, 100.000 m3 55. 1203, 240.000 m3, dvs. i alt 920.000 m3 til BNBO i Viborg Kommune.

35779 3.500.000 1954-11-08 1999-01-22 0

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

55. 1203 1800-01-01 9999-12-31 Vandværksboring

55. 1200 1800-01-01 9999-12-31 Vandværksboring

55. 1191 2017-01-01 Pejleboring

55. 1190 1800-01-01 9999-12-31 Vandværksboring

55. 1139 1800-01-01 9999-12-31 Vandværksboring

55. 1086 2017-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

55. 939 Vandværksboring

55. 898 Vandværksboring

55. 894 Pejleboring

55. 864 Pejleboring

55. 863 2017-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 862 2017-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 854 Pejleboring

55. 851 2015-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

55. 836 2017-01-01 2019-09-02 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

55. 812 2017-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 811 2017-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 809 2015-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

55. 774 Vandværksboring

55. 634 Vandværksboring

55. 563 2015-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

55. 562 Pejleboring

55. 536 2015-01-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

55. 451 2018-10-01 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

55. 445 2017-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 444 2017-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 322 Vandværksboring

55. 243 2017-09-12 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 855 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

55. 74C Pejleboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk