Vandkvalitet

- Ørslevkloster Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Ørslevkloster Vandværk:


Anlægsnavn:

Ørslevkloster Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 62571

Journalnummer: 8-77-12-779-1-93

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Hejlskovvej (7840) 30

Postnr & by: 7800 Skive

Kommune: Skive

Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (513508.70, 6273094.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=62571

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

143979 60 27.000 2020-06-11 2021-09-01 2 undersøgelsesboringer og 1 x prøvepumpning

35780 200 250.000 1996-01-12 2026-01-12 0 xx - Vandværket har tidligere gjort forsøg med et VYREDOX-anlæg tæt på nuværende boringer -xx - Primo 2020 er der ansøgt om 2 nye boresteder, B3 og B4.

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

56. 969 Vandværksboring

56. 580 Vandværksboring

56. 579 Vandværksboring

56. 565 2018-08-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

56. 546 Pejleboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk