Vandkvalitet

- Sæsing Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Sæsing Vandværk:


Anlægsnavn:

Sæsing Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 71326

Journalnummer: 8-77-12-821-0005-06

Datum:

Firma id nr: 2017

Adresse: Sæby Landevej 379

Postnr & by: 9830 Tårs

Kommune: Hjørring

Virksomhedstype:

UTM zone:

UTM koordinater: (, )

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=71326

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

136895 18.000 2018-03-23 2048-12-31

95793 23.700 2000-01-01 2019-12-31 Ingen begrænsning Vandværk, ændret pga vandplaner / JC 010514

42261 10.000 1999-01-01 1999-12-31

42257 23.700 1936-12-12 2010-03-31 Ingen begrænsning Ingen begrænsning Vandværk

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

10. 607 Vandværksboring

10. 21A Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk