Vandkvalitet

- Tårs Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Tårs Vandværk:


Anlægsnavn:

Tårs Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 71328

Journalnummer: 8-77-12-821-0008-06

Datum: EUREF89

Firma id nr: 2019

Adresse: Højmarksvej 5

Postnr & by: 9830 Tårs

Kommune: Hjørring

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (566864.00, 6361292.50)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=71328

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

138175 85 345.000 2018-09-13 2048-12-31 Fornyet tilladelse

107133 400.000 2010-02-18 2019-12-31 Etablering af en ny boring og foreløbig vandindvindingstilladelse, forlænget pga. vandplaner / JC 010514

95524 395.000 2008-01-01 2010-12-31 Ifm. gebyrbetaling 2008. 140708 JCRN, tilladelse ændret fra 2009 til 2010 pga. gebyropkrævning

42265 300.000 1996-09-06 1998-12-31 Ingen begrænsning Vandværk Vandværk

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

10. 1029 2016-01-01 Vandværksboring

10. 1021 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

10. 1014 2016-01-01 Vandværksboring

10. 989 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

10. 757 Vandværksboring

10. 615 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

10. 484 Vandværksboring

10. 483 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

10. 424 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

10. 357 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

10. 221 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

10. 51 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk