Vandkvalitet

- Ølsted Vandværk A.m.b.a.
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Ølsted Vandværk A.m.b.a.:


Anlægsnavn:

Ølsted Vandværk A.m.b.a.


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 73967

Journalnummer: 8-77-12-613-27-99

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Skolevænget 17, Ølsted

Postnr & by: 8723 Løsning

Kommune: Hedensted

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (548033.00, 6185117.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=73967

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

140368 30 95.000 2019-02-26 2049-02-01

133348 130.000 2016-10-01 2018-10-01 administrativ forlænget

106283 130.000 2010-04-01 2016-10-01 Administrativ forlænget til 1 år efter den kommunale vandhandleplans vedtagelse

45962 130.000 2000-01-27 2010-04-01 Gebyrloven, nedsættelse fra 300000 til 130000 m3/år. Gebyrloven, nedsættelse fra 300000 til 130000 m3/år. , 8-77-12-613-27-99

45961 300.000 1976-04-08 2000-01-27 8-77-3-613-13-2-78 8-77-3-613-13-2-78

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

116. 985 2020-01-07 Vandværksboring

116. 724 2020-01-07 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk