Vandkvalitet

- Øster Snede Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Øster Snede Vandværk:


Anlægsnavn:

Øster Snede Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 73972

Journalnummer: 8-77-3-613042-5-78

Datum: EUREF89

Firma id nr: 42

Adresse: Lindvedvej 19, Ø. Snede

Postnr & by: 8723 Løsning

Kommune: Hedensted

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (540272.00, 6183426.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=73972

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

143411 17 46.000 2020-03-30 2050-04-01

133349 46.000 2016-10-01 2018-10-01 administrativ forlænget

106276 46.000 2010-04-01 2016-10-01 Administrativ forlænget til 1 år efter den kommunale vandhandleplans vedtagelse

103342 46.000 2009-02-05 2010-04-01 Plant-id = 73972 kommune 766 nedsættelse d. 05-02-2009 af mængden pga. gebyrloven, øvrige vilkår i tilladelse af 03.03.78 fortsat gældende

45973 60.000 1999-12-20 2010-04-01 Gebyrloven, nedsættelse fra 160.000 til 60.000 m3/år. 8-77-12-613-29-99 8-77-12-613-29-99

45972 160.000 1978-03-03 1999-12-20 8-77-3-613-42-5-78 8-77-3-613-42-5-78

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

116. 1976 2017-11-14 Vandværksboring

116. 1743 2014-09-25 Vandværksboring

116. 1210 1985-01-01 2017-11-13 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

116. 1030 2017-01-01 Vandværksboring

116. 604 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk